Sidhuvudbild

Hygieniska Ytskydd

HYGIENISKA YTSKYDD
Esgard levererar hygieniska ytskyddssystem för sjukhus, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Våra elastiska och fogfria ytskyddsmembran passar tak och väggar i produktionslokaler, kylrum, laboratorier, operationssalar och våtutrymmen. Produkterna har en bevisligen mycket lång livslängd, är lätta att hålla rena samt motverkar tillväxt av mögel och bakterier.

Esgard´s ytskyddsprodukter är aseptiska av sin natur. Antibakteriella medel är bundna i polymerkedjan och hämmar tillväxt av mikroorganismer som fastnar på ytorna. Den antibakteriella funktionen bibehålls under hela sin beräknade livslängd. Genom detta minskar behovet av aggressiva, bakteriehämmande rengöringsprodukter. I större utsträckning kan man använda sig av torra städmetoder.
Produkterna kan användas på alla typer av underlag: Gipsskivor, mineritskivor, betong, glaserade plattor, tidigare målade ytor, metallytor, plastmattor m.m. Produkternas elasticitet innebär att de följer alla termiska och strukturella rörelser i underlaget utan att flagna eller krackelera. De har även en mycket god genomsläpplighet för vattenånga vilket förhindrar blåsbildning och försämrad vidhäftning på fuktiga ytor.

Våra produkter är en-komponents och vattenbaserade. De finns tillgängliga med olika glansvärden och kulörer. Filmtjocklekar varierar från 90-280 mikrometer beroende på vilken produkt man väljer.

ESGARD INC. AB hjälper er även med inspektion av ytor, specifikationer samt utförande av arbeten.

För mer information om våra produkter, kontakta oss!

Lab.jpg

Senast uppdaterad 110324